Tom I, drugie wydanie, s. 199

korekta opisu i mapki Galissas

Tom III, s. 179

zmiana głebokości przy kei w zatoce Skoumisa

Tom I, drugie wydanie, s. 139

informacja o pływających pomostach

Tom I, drugie wydanie, s. 110

marina jachtowa